โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 088-2668832
ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี โชคดี เภรีภาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/09/2021
ปรับปรุง 11/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 69188
Page Views 83681
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขนอมพิทยา ขนอม ขนอม 075-529501
2 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ท้องเนียน ขนอม 075754046
3 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย ฉวาง -
4 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอนหาด ชะอวด 075426011,075426004 หรือผู้ดูแลระบบ 083-0331160 ครูวิภารัตน์ พรหมแก้ว
5 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง ช้างกลาง 0-75755554
6 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา 0-7535-4298
7 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง 075757051
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้าพัฒนาศึกษา เขาโร ทุ่งสง 0851238497
9 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 0810774063
10 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กุแหระ ทุ่งใหญ่ 075354063
11 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075758631
12 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 075489775
13 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โมคลาน ท่าศาลา 091-701-8704
14 โรงเรียนนบพิตำวิทยา นบพิตำ นบพิตำ 0-7530-7290
15 โรงเรียนวังหินวิทยาคม วังหิน บางขัน 08-0876-1850
16 โรงเรียนปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง 075-517186
17 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ปากแพรก ปากพนัง 0-7538-6232
18 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ทอนหงส์ พรหมคีรี 075396136
19 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี 075765239
20 โรงเรียนตระพังพิทยาคม ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 075466788
21 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075-449022
22 โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา หินตก ร่อนพิบูลย์ 0895868169
23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กำโลน ลานสกา 0856411853
24 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ขุนทะเล ลานสกา 075450508
25 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ฉลอง สิชล 075-466424
26 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เทพราช สิชล 075804368
27 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร
28 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 088-2668832