โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
คำร้อง - ทำนอง  อ.ชัยยันต์  กาฬพันธ์
 
                    ตรีนิมิตรวิทยาสถาบันเด่น                      ใครได้เห็นต่างกล่าวขวัญกันหนักหนา
                    มีความรู้คู่ความดีมีปัญญา                      พัฒนาชีวิตตนเป็นคนดี
                    ตรีนิมิตรวิทยาอาณาจักร                        แหล่งความรักความภูมิใจในศักดิ์ศรี
                    จะสรรค์สร้างสิ่งงดงามคุณความดี           เชิดชูตรีนิมิตเราให้เด่นงาม
                    นิมิตรหนึ่งคือศีลอันผุดผ่อง                    นิมิตรสองสมาธิไม่เกรงขาม
                    อีกนิมิตรคือปัญญาสง่างาม                    รวมเป็นสามตรีนิมิตรวิทยา
                    ตรีนิมิตรวิทยาเรากล้าแกร่ง                    ร่วมแรงร่วมพิทักษ์ร่วมรักษา
                    เกียรติยศเราไว้ให้ลือชา                        เป็นสง่าตรีนิมิตรนิจนิรันดร์