โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่ิองรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 65
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 65
เชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง ผลสอบการคัดเลือกบุคคล (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้าง (พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด)
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีโชคดี เภรีภาศ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พักคอย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64