โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 67
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 67
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 67
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 67
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 67
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 67
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 67
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2567
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 66
วินัยครู รู้ไว้ได้ประโยชน์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 66
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่ิองรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 65
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 65
เชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง ผลสอบการคัดเลือกบุคคล (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้าง (พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด)
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีโชคดี เภรีภาศ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พักคอย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64