โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้
เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบความรู้ ตามลิงค์นี้ค่ะ
นักเรียนที่ทำผ่าน ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ทางเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ค่ะ

โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,20:21   อ่าน 344 ครั้ง