โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document โครงการการบริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.96 KB