โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
E-Service

ระบบบริการ

ระบบงานสารบรรณ My Office

http://office.sea12.go.th

ระบบดูผลการเรียนของนักเรียน แบบออนไลน์

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

สลิปเงินเงินเดือนออนไลน์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

http://www.kmcs.info/salarysea12

ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2565 ระบบออนไลน์

http://register.thaischool.in.th/index.php?school_id=80100650