โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
ชมรมดุริยนาฏ ตรีนิมิตรวิทยา
งานแนะแนว โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง นักเรียน ครู โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง ผลสอบการคัดเลือกบุคคล (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕
 
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้าง (พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด)
 
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)
 
ประกาศโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)