โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 
 
 
 
 
 
 
 
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB