โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 088-2668832
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีโชคดี เภรีภาศ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พักคอย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีโชคดี เภรีภาศ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พักคอย ร่วมกับปลัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ ห้องประชุมโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,15:02   อ่าน 140 ครั้ง